top of page
Image by Marius Masalar

Historie sboru

   Na podzim roku 2000 založil brněnský skladatel a student muzikologie Pavel Smutný komorní pěvecký sbor Nebeští kavalérové z dosavadní občasné chrámové scholy v Rousínově. Ke vzniku tohoto komorního souboru vedla Pavla Smutného snaha pozvednout úroveň sborového zpěvu nejen v Rousínově, ale i v jeho okolí. Zakládajícími členy byli Pavel Smutný, Magdaléna Dvořáková, Pavlína Dvořáková, Pavel Blažek, Kristina Doleželová, Martin Doležel, Ivana Skřivánková, Jana Švejnohová a Ema Tomanová. Název sboru byl odvozen ze známé písně předního českého barokního skladatele A. V. Michny z Otradovic, čímž dal soubor jasně najevo, jakým směrem se bude ubírat. Specializoval se na starší duchovní tvorbu (chorál, Gallus Handl, Bach) a zvláště pak na česká barokní díla (Michna, Šteyer) v úpravách a harmonizacích Pavla Smutného. S tímto repertoárem vystupoval na mnoha koncertech a představeních. Jedním z prvních bylo hudebně dramatické představení Anděl Páně zlámal sáně na podzim roku 2000 ve spolupráci s mladými brněnskými divadelníky (Marek Hlavica, Tereza Kašparová, Lukáš Rieger). Hudbu k tomuto představení složil Pavel Smutný na české barokní texty. Premiéra se uskutečnila 12. 10. 2000 v kostele u jezuitů v Brně. Poté sbor rozvinul spolupráci s brněnským hercem Václavem Baurem, s nímž v letech 2000-2001 provedl několik pořadů barokní poezie a hudby (adventní pořady Čas naděje a Z nebe posel vychází, postní pořad Plesej, světa císařovno v Rousínově a ve Vyškově). V dubnu roku 2001 sbor absolvoval úspěšné vystoupení v Divadle Husa na provázku v Brně v rámci pořadu Ti nejnejlepší z klasiky VI. v režii Zdeňka Papouška a Pavla Smutného. V pořadu zaznělo i několik Smutného skladeb.

   Na jaře roku 2002 Pavel Smutný opustil komorní sbor a vydal se sám svou cestou. Taktovku po něm převzal dosavadní řadový člen Martin Doležel, v té době rovněž student muzikologie na FF MU v Brně. Pod jeho vedením rozšířil komorní sbor svůj repertoár o další žánry (spirituály, populáry, koledy atd.) a podstatně obohatil instrumentální složku (housle, kytara, flétna, keyboard, saxofon, buben). Doménou sice i nadále zůstala duchovní tvorba, došlo však k výraznému posunu od barokní tvorby směrem k nejrůznějším stylovým obdobím (od středověku až po 20. století). Od roku 2002 sbor každoročně uskutečňuje cyklus vánočních koncertů (roku 2002 to bylo v Rousínově, Dražovicích a Lulči, roku 2003 v Rousínově, Brně a Slavkově a roku 2004 v Rousínově, Slavkově, Kobeřicích, na Moravci), z nichž ten poslední uzavřelo v lednu 2005 benefiční vystoupení v kostele sv. Barbory ve Velešovicích, jehož výtěžek byl věnován na pomoc přírodní katastrofou postižené Asii. Komorní sbor vystupoval na těchto koncertech střídavě s houslistou Pavlem Švejnohou, klavíristkou a varhanicí Jaroslavou Luklovou, trombonistou Josefem Rýparem, kytaristou Ondřejem Škrobem a Ženským pěveckým sborem Sokol Brno-Židenice. V listopadu roku 2003 účinkoval komorní sbor společně s rousínovským smyčcovým kvartetem na adventním koncertě v Rousínově. S kvalitativně odlišným repertoárem (negro spirituals, jazz, popular) vystoupil komorní sbor na tzv. Pozdně jarním koncertě v květnu 2004. Druhá část tohoto koncertu byla v režii jazzbandu The Young Pekáč Mojmíra Bártka. Přitom se ale sbor nezpronevěřil svému původnímu zaměření na duchovní pořady hudby a slova, když roku 2003 vystoupil s dušičkovým pořadem Touhy plná je má duše a v březnu 2005 s pořadem Postní zastavení. V roce 2005 oslavil sbor páté výročí založení slavnostním koncertem, při kterém zaznělo dílo Carmina Burana v komorním provedení.

   Z původních devíti zakládajících členů zůstalo sice jen šest, ale postupem doby se komorní sbor rozrostl až na dnešních 16 členů. Na podzim roku 2003 změnil komorní sbor Nebeští kavalérové název na Pěvecký komorní sbor Danielis, což je - podobně jako v prvním případě - odvozeno z názvu písně. Tentokrát však jde o česko-latinskou vánoční píseň Danielis prophetia, která se stala jakousi znělkou celého souboru.

  • Facebook
  • Youtube
bottom of page